Защита на личните данни

Политика за личните данни

 

Ние зачитаме Вашите лични данни. Събираме и използваме лична информация, само за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре.

В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може така също да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.

Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано. Например, ние може да използваме Вашата информация, за да Ви:

  • помогнем при попълване на поръчка;
  • информираме отностно продукти или услуги;
  • да предоставим услуги и поддръжка;
  • известим за нови услуги или други ползи;
  • предоставим персонализирани промоционални оферти;
  • изберем съдържание което да Ви бъде показано;

 

Злоупотреба с лични данни

1.1.Cliche.bg не изисква от своите Клиенти или Потребители чрез никакви комуникационни средства (e-mail / телефон / SMS / други) конфиденциална информация, банкови сметки / данни за банкови карти или персонални пароли.

1.2. Изключение на чл. 1.1. са само случаите, в които даден артикул е бил върнат от клиент и сумата трябва да бъде възстановена.

1.3. Клиентът (само и изключително) носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.

1.4. Cliche.bg не поема каквато и да било отговорност, в случай че Клиент бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на Cliche.bg.

1.5. Клиентът или Членът се задължава да информира Cliche.bg при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

1.6. Cliche.bg не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. Всеки Член / Клиент, който изрично е предоставил e-mail адрес на Интернет страницата, може да избере дезактивирането на клиентския профил,съответстващ на този e-mail адрес.

1.7. Контактите, осъществени от страна на Cliche.bg чрез средства за дистанционна комуникация (например e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача и връзки към него в момента на изпращането.

1.8. Следните цели, постигнати или не, ще бъдат считани за опит за заблуда на Интернет страницата / Съдържанието и / или Cliche.bg и ще бъдат предприети съответните правни мерки срещу този или тези, които се опитват или са постигнали следните цел(и):